krem-vialise.pl

krem-vialise.pl – moda, uroda, lifestyle

parkinson
Zdrowie

Dlaczego rehabilitacja w chorobie Parkinsona jest ważna?

Choroba Parkinsona powoduje problemy z ruchomością u pacjentów, prowadząc z czasem do całkowitego zaniechania aktywności i przykucia do łóżka. Aby spowolnić postępowanie tej przewlekłej dolegliwości, zaleca się nie tylko stosowanie właściwych leków, ale również rehabilitację.

Objawy choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona ma podłoże neurologiczne i powoduje ona stopniową degradację układu nerwowego, co powoduje pojawienie się szeregu objawów. Wśród nich znajdują się głównie drżenie ciała, ale również trudności z poruszaniem się, a przez to wykonywaniem codziennych czynności.

Chorzy w zaawansowanym stadium choroby wymagają zatem odpowiedniej pielęgnacji, która bardzo często oznacza całodobową opiekę.

Stosowanie odpowiednich leków pozwala na spowolnienie postępowania choroby. Dodatkowo zaleca się korzystanie z rehabilitacji, która pozwala pacjentom na utrzymanie odpowiedniej kondycji fizycznej i pozwala na zachowanie sprawności na długi czas.

Zalety rehabilitacji w chorobie Parkinsona

Rehabilitacja ma w chorobie Parkinsona bardzo szerokie zastosowanie i obecnie jest ona rekomendowana dla każdego chorego – niezależnie od stanu jego zdrowia.

Prowadzenie rehabilitacji w chorobie Parkinsona powoduje, że chory może łatwiej wykonywać codzienne czynności, które mogą być zaburzone przez objawy chorobowe. Poprawia się również kondycja, dzięki czemu chory może łatwiej ćwiczyć, ale również spacerować, pokonywać schody i inne przeszkody.

Rehabilitacja jest również sposobem na ogólną aktywizację chorego, między innymi pomaga ona w zawieraniu nowych znajomości, rozwijaniu pasji, poszerzaniu swoich umiejętności, więc dla wielu pacjentów jest to szansa na urozmaicenie życia.

Rehabilitacja w chorobie Parkinsona – metody

W chorobie Parkinsona stosowane są różne rodzaje rehabilitacji, co powoduje, że można również dobrać je indywidualnie do pacjenta.

Stosowane są między innymi:

  • ćwiczenia fizyczne dopasowane do potrzeb pacjenta
  • metody neurorozwojowe, w tym NDT Bobath czy Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF), czyli torowanie nerwowo-mięśniowe
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia z koordynacji ruchowej
  • ćwiczenia pomagające zredukować liczbę wypadków

Dodatkowo bardzo często zaleca się również umiarkowaną, prostą aktywność fizyczną, na przykład jak spacery, nordic walking, pływanie, co pozwala na aktywację różnych partii mięśniowych.

Pobyty rehabilitacyjne dla osób z chorobą Parkinsona

Z rehabilitacji w chorobie Parkinsona można korzystać w wielu placówkach rehabilitacyjnych. Również są one oferowane w formie pobytów, podczas których chory może skorzystać z kompleksowej opieki.

Takie pobyty organizuje między innymi Instytut Zdrowia Boczarska z Oświęcimia. Więcej informacji o jego ofercie można otrzymać na stronie: https://instytutboczarska.pl/rehabilitacja-w-chorobie-parkinsona/.

Pobyty rehabilitacyjne skierowane do osób z chorobą Parkinsona są najlepszym sposobem, by skorzystać z profesjonalnej pomocy wielu specjalistów. Pacjenci mogą korzystać wtedy między innymi z pomocy neurologów, neurologopedów, neuropsychologów, dietetyków, a także rehabilitantów.